• Návod k instalaci a údržbě skel

Kalené podkladové sklo

 

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před jeho ustavením a používáním věnujte prosím pozornost následujícím řádkům.

Námi dodávané kalené sklo má přednostně sloužit jako podstavná nehořlavá podložka pod kamna a před krby. To nevylučuje i jiná vhodná použití vyžadující sklo se zvláštními vlastnostmi (skleněná deska na stůl, skleníky atd.)

Kalené sklo je sklo po opracování tepelně zpracované, což mu dává zvláštní vlastnosti:

  • Zvýšená pevnost
  • Zvýšená odolnost proti poškrábání
  • Při rozbití ze „rozsype“ na drobné krystalky, což pomáhá předejít poraněním.

Instalace:

Před položením skla řádně odstraňte nečistoty z podlahy. Ustavte sklo. Očistěte sklo a spodní stranu kamen (nožky, podstavec apod). Pokud se na spodní straně kamen nacházejí nerovnosti (otřep, kapka svařovacího materiálu, litinový výstupek apod.), odstraňte je – zabroušením, pilníkem apod. Kamna ustavte na sklo.

Mezi kamna a sklo doporučujeme použít filcové, korkové či pryžové podložky. Usnadníte si tak ustavení kamen a zabráníte poškrábání skla při posunování kamen po skle. Aby se zabránilo zanesení prachu a nečistot pod sklo, doporučujeme okraj skla zatěsnit čirou hmotou (neutrální silikon, akrylát).
Před použitím těchto hmot doporučujeme vyzkoušet jejich chování vůči povrchu.


Pozor! Použitím agresivních zatěsňovacích hmot můžete poškodit podlahu!


Údržba:

Čistěte vodou a běžnými saponáty, chraňte před poškrábáním, zejména pískem.

Varování:

Pozor: v případě prasknutí skla nebezpečí pořezání! Po prasknutí se sklo „rozsype“ na drobné úlomky, možnost vdechnutí či pozření dětmi!

Technické údaje:

Maximální hmotnost zátěže:    sklo silné 6 mm - 160 kg
                                                       sklo silné 8 - 200 kg
 
Maximální měrná zátěž:            sklo silné 6 mm – 10 kg/cm2
                                                       sklo silné 8 mm – 12 kg/cm2

 

Prodejce:
SORG TRADE s.r.o.
BORKY 32
BRNO
614 00